Nasi Podopieczni

Darowoznę dla Franka można przekazać na Jego konto w Fundacji Wymarzona Odporność

 Nr konta 73 1050 0161 5081 0400 0000 0096 z dopiskiem: FRANCISZEK PUŁAWSKI NR EW. 096