Nasi Podopieczni

Darowoznę dla Marka można przekazać na Jego konto w Fundacji Wymarzona Odporność

 Nr konta 79 1050 0161 5081 0200 0000 0086 z dopiskiem: MAREK OCHNIO NR EW. 086