KRS 0000505151

Nasi Podopieczni

Darowoznę dla Mateusza można przekazać na Jego konto w Fundacji Wymarzona Odporność

 Nr konta 25 1050 0161 5081 0200 0000 0088 z dopiskiem: MATEUSZ DOMINIK NR EW. 088