KRS 0000505151

Nasi Podopieczni

Darowiznę dla Nikoli można przekazać na Jej konto w Fundacji Wymarzona Odporność

Nr konta  07 1050 0161 5081 0100 0000 0073 z dopiskiem: NIKOLA KOWALSKA NR EW. 073