KRS 0000505151

Nasi Podopieczni

Darowiznę dla Olgierda można przekazać na Jego konto w Fundacji Wymarzona Odporność

Nr konta  66 1050 0161 5081 0400 0000 0028 z dopiskiem: OLGIERD SZAŁAPSKI NR EW. 028