Nasi Podopieczni

Darowiznę dla Jakuba można przekazać na Jego konto w Fundacji Wymarzona Odporność

Nr konta  08 1050 0161 5081 0300 0000 0054 z dopiskiem: JAKUB GŁOGOWSKI NR EW. 054