KRS 0000505151

Nasi Podopieczni

Darowiznę dla Kornelki można przekazać na Jej konto w Fundacji Wymarzona Odporność

Nr konta 08 1050 0161 5081 0400 0000 0005 z dopiskiem: KORNELIA BIELA NR EW. 005