KRS 0000505151

Cele i misja fundacji

 

Misją fundacji jest wspieranie  dzieci z wrodzonymi niedoborami odporności oraz ich rodzin.  Schorzenia, na które cierpią nasi Podopieczni to bardzo rzadkie choroby, dlatego staramy się pomagać Im w bardzo szerokim zakresie.

 

Środki zebrane przez naszą fundację przeznaczamy na najważniejsze potrzeby naszych Podopiecznych.

 

Wspieramy finansowo:


wspieramy finansowo badania diagnostyczne, nierefundowane przez NFZ

pomagamy w pokryciu kosztów leczenia nierefundowanym lekiem

pomagamy w zakupie specjalistycznych sprzętów

zapewniamy pomoc socjalną najbardziej potrzebującym

 

 

 

 Edukujemy:

organizujemy seminaria  medyczne

promujemy i upowszechniamy wiedzę na temat wrodzonych niedoborów odporności

dbamy o wzrost świadomości społecznej w zakresie problematyki życia codziennego z wrodzonymi niedoborami odporności

 

 

 

Pomagamy "oswoić" chorobę:

organizujemy coroczny aktywny wypoczynek dla dzieci i ich rodzin o wdzięcznej nazwie IMMUNOZLOT

wspieramy niezwykłe pasje naszych Podopiecznych